Wanneer is een medisch attest vereist ?


 • Wanneer je kind les volgt in het lager onderwijs.
 • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan volstaat een briefje van de ouders. Zo’n briefje kan slechts 4 keer per schooljaar.
  Formulier afwezigheid
 • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest verplicht.
 • Is je kind chronisch ziek, dan neem je als ouder contact op met de school en het CLB.
 • Consultaties (zoals een tandartsbezoek) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Het ziektebriefje bezorgen de ouders aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Binnenblijven: binnenblijven mag, indien briefje met verantwoording van de ouders. De leerlingen blijven in de gang met een boekje of een spel.

Ziek kind

Welke ziektes moet u melden ?


 • buiktyfus
 • difterie
 • dikoor (bof)
 • dysenterie (shigellose)
 • hepatitis A
 • hepatitis B
 • HIV-infectie
 • impetigo
 • kinkhoest
 • (hoofd)luizen (pediculosis capitis)
 • mazelen
 • meningococcenmeningitis en sepsis
 • parelwratten (mollusca contagiosa)
 • poliomyelitis
 • rode hond (rubella)
 • roodvonk (infectie met beta-hemolytische streptococen van groep A)
 • salmonellosen
 • scarlatina
 • schimmelinfecties van de gladde huid
 • schimmelinfecties van de schedelhuid
 • schurft (scabies)
 • tuberculose (besmettelijk)
 • windpokken of waterpokken (varicella)

Wanneer u één van de besmettelijke aandoeningen bij uw kind vaststelt, vragen we om het thuis te houden.

Wat moet je doen als je luizen vaststelt ?


Eerst en vooral verwittig je de school/klasleerkracht als je kind luizen heeft. De school zorgt voor een briefje zodat andere ouders hun kinderen kunnen controleren en indien nodig een behandeling kunnen starten.

Hoofdluizen

Medicatie op school


De wet verbiedt dat wij medicatie toedienen aan onze leerlingen.

Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dit is voorbehouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepen. Een leerkracht die medicijnen toedient aan de leerlingen, is strafbaar. Indien er iets fout loopt, kan hij aansprakelijk gesteld worden.

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Formulier toedienen medicatie

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Kalender

24 Jun 2024
Receptie 6e leerjaar
24 Jun 2024
Receptie derde kleuterklas
25 Jun 2024
Fun @ schulensmeer
28 Jun 2024
Eucharistieviering in de kerk
28 Jun 2024
Zomervakantie

Lesuren

maandag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
dinsdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
woensdag 08:45 - 12:20
donderdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
vrijdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20

Adres

Basisschool Domino Genenbos
Genenbosstraat 82
     3560 Lummen
+32 11 42 48 80

Stuur ons een mailtje !