Inschrijven

Wanneer inschrijven?


Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2022 - 2023 hanteren we een capaciteit van 24 kinderen.
De inschrijving geldt voor alle kindjes geboren in 2021. Dus ook voor de kindjes van 2021 die pas starten in september 2024 omdat ze geboren zijn in november 2021.

Alle basisscholen van Lummen zullen samen aanmelden voor de inschrijvingen. Dit zal doorgaan vanaf eind februari. Meer info hierover volgt binnenkort op onze website en via verschillende andere kanalen.

Ouders die interesse hebben en meer info wensen, mogen contact opnemen met onze school. Bij voorkeur vóór eind februari zodat jullie geïnformeerd zijn voordat het digitaal aanmelden van start gaat. We zorgen voor een persoonlijke rondleiding, we vertellen over onze visie op school en we antwoorden op jullie vragen.
Een afspraak maken kan telefonisch (011/42.48.80) tijdens de schooluren of via het contactformulier.

Contactformulier inschrijvingen (directeur)

Voor kinderen van het geboortejaar 2020 zijn er nog 3 plaatsjes vrij.

Tot binnenkort!

Welk zijn de instapdata ?


Er zijn zeven instapdata voor peuters van 2,5 jaar:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie,
  • de herfstvakantie,
  • de kerstvakantie,
  • de krokusvakantie,
  • de paasvakantie.

Bijkomend is er ook een instapmoment op 1 februari en de eerste dag na Onze-Lieve-Heer Hemelvaart.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven ?


Inschrijven Inschrijven van kinderen geboren in 2019 en de jaren voordien kan het hele schooljaar tijdens de schooluren.

Voor kinderen geboren in 2020 gelden andere inschrijvingsregels omdat we voor hen een capaciteit van 24 hanteren waarvan 8 broertjes en zusjes. Het aanmeldingsmoment (7/3 tot en met 20/3) is voorbij en er zijn nog enkele plaatsjes vrij.

Inschrijven kan nog na een telefonische afspraak met de directie (011/42.48.80) of via het contactformulier:

Contactformulier inschrijvingen (directeur)

Als het aantal van 24 kinderen gehaald is, worden de inschrijvingen stopgezet.

We vragen je om de identiteitskaart van je kind mee te brengen bij inschrijving.
We voorzien voor de inschrijving/rondleiding een uurtje. Graag willen we tijd maken voor jullie vragen.

Bij de inschrijving worden een aantal documenten ingevuld en ondertekend door de ouders, waaronder ook een goedkeuring van het schoolreglement. Dit reglement vind je terug op deze website.
Je kind wordt na inschrijving opgenomen in het stamboekregister van de school.
Er dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Het schoolbestuur kan een leerling ook doorverwijzen, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, omdat de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging (uitzondering type 8). Het schoolbestuur beslist tot weigering na overleg met de ouders en met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat de school begeleidt. Meer info zie schoolreglement.


Hoeveel kost de school ?


Een inschrijving in het basisonderwijs is gratis.
Als school vragen we enkel om de jaarlijkse maximumfactuur te betalen. Voor een kleuter is dit momenteel 45 euro, voor een kind uit het lager 85 euro. Voor de aanschaf van het turn-T-shirt van het lager vragen we een bedrag van 8,50 euro.
De materialen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de eindtermen zijn eveneens gratis.
Volgende materialen worden (na overleg met de schoolraad) wel door de ouders aangekocht: kaftpapier, huiswerkmap, kleurpotloodjes, stiften en schaar.
De maximumfactuur voor de extra-muros (435 euro) wordt gebruikt voor de tweejaarlijkse sneeuwklassen in het vijfde en zesde leerjaar.
Heeft u het financieel moeilijk en kunt u de maximumfactuur niet betalen, neem dan contact op met de directrice, Carine Goossens.

Meer informatie over de maximumfactuur

Uitschrijven


Indien u in de loop van het schooljaar uw kind wil inschrijven in een andere school neemt u best vooraf contact op met de directie.
Elke schoolverandering moet door de directie van de nieuwe school schriftelijk worden meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. Deze mededeling gebeurt per aangetekend schrijven of door afgifte van de mededeling tegen ontvangstbewijs. De inschrijving op de nieuwe school is rechtsgeldig vanaf de eerste schooldag na ontvangst van de mededeling op de oorspronkelijke school.
Het dossier van het kind gaat naar het CLB waar de nieuwe school mee samenwerkt.

Kalender

05 Dec 2022
Extra pedagogische studiedag
26 Dec 2022
Kerstvakantie
26 Dec 2022
Kerstvakantie
26 Dec 2022
Kerstvakantie
26 Dec 2022
Kerstvakantie

Lesuren

maandag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
dinsdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
woensdag 08:45 - 12:20
donderdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
vrijdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20

Adres

Basisschool Domino Genenbos
Genenbosstraat 82
     3560 Lummen
+32 11 42 48 80

Stuur ons een mailtje !