Wat is de schoolraad ?


In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap. De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar. De pedagogische raad, het oudercomité en de lokale gemeenschap duiden hun afgevaardigden voor de schoolraad aan. Dat kan, maar moet niet via verkiezingen. Het schoolbestuur kan ook opteren voor verkiezingen.

Via verkiezingen: Het schoolbestuur of zijn gemandateerde bepaalt de verdere uitwerking van de verkiezingsprocedure, en verzekert daarbij dat iedereen die verkiesbaar is zich kandidaat kan stellen en dat iedereen die stemgerechtigd is kan stemmen. Het opgestelde kiesreglement ligt ter inzage op het secretariaat van de school.

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die het personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod, grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid,... De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.
Als de schoolraad vindt dat de school de regels over inspraak en participatie niet naleeft, kan ze klacht indienen bij de Commissie zorgvuldig bestuur. Ook ouders, leerlingen, personeelsleden en het schoolbestuur zelf kunnen bij die commissie terecht met vragen of problemen.


Omzendbrief ’Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 13/07/2004

Kalender

24 Jun 2024
Receptie 6e leerjaar
24 Jun 2024
Receptie derde kleuterklas
25 Jun 2024
Fun @ schulensmeer
28 Jun 2024
Eucharistieviering in de kerk
28 Jun 2024
Zomervakantie

Lesuren

maandag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
dinsdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
woensdag 08:45 - 12:20
donderdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20
vrijdag 08:45 - 12:20
  13:25 - 15:20

Adres

Basisschool Domino Genenbos
Genenbosstraat 82
     3560 Lummen
+32 11 42 48 80

Stuur ons een mailtje !